Zaliczanie nadpłaty (zwrotu) podatku spółki osobowej na poczet podatku jej wspólnika - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zaliczanie nadpłaty (zwrotu) podatku spółki osobowej na poczet podatku jej wspólnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zaliczanie nadpłaty (zwrotu) podatku spółki osobowej na poczet podatku jej wspólnika

Ordynacja podatkowa przewiduje zaliczanie nadpłaty w jednym podatku na poczet zobowiązania (bieżącego bądź zaległego) w innym podatku (art. 76 o.p.). W przypadku VAT wchodzi tu w grę nie tylko rozliczenie nadpłaty, ale także kwoty zwrotu podatku (art. 76b o.p.). Nie ma wątpliwości, że operacja ta jest możliwa, gdy podatnikiem w odniesieniu do obu podatków jest ten sam podmiot. Czy jest możliwa także wtedy, gdy w odniesieniu do jednego podatku podatnikiem jest spółka osobowa (tu chodzi głównie o VAT i akcyzę), a w odniesieniu do drugiego (np. podatku dochodowego) podatnikami są wspólnicy tej spółki? Pytanie to, przynajmniej w ujęciu teoretycznym, dotyczy rozliczeń w obu kierunkach, a więc (1) możliwości zaliczenia nadpłaty (zwrotu) w podatku rozliczanym przez spółkę na poczet zobowiązań w podatku rozliczanym przez wspólnika, jak i (2) możliwości zaliczenia nadpłaty w podatku rozliczanym przez wspólnika na poczet zobowiązań w podatku rozliczanym przez spółkę. Tym niemniej, w ujęciu praktycznym chodzi przede wszystkim o możliwość zaliczenia zwrotu VAT wykazanego przez spółkę osobową na poczet podatku dochodowego wspólników. Nie ma tu zresztą znaczenia, czy ten podatek dochodowy ma postać bieżącego zobowiązania podatkowego, czy jest już zaległością podatkową. Czy sądy administracyjne taką możliwość dopuszczają?

Istotne znaczenie w tej kwestii ma zmiana art. 76 § 3 o.p. z dniem 1 stycznia 2016 r., polegająca na dodaniu regulacji, w myśl której możliwe jest zaliczenie nadpłaty "spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników tej spółki, z tym że w przypadku istniejącej spółki wymaga to zgody wszystkich wspólników" (art. 76 § 3 pkt 2 o.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX