Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zakres związania sądu cywilnego wyrokiem skazującym sądu karnego

Ustalenia prawomocnego wyroku sądu karnego skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, zgodnie z art. 11 k.p.c. W świetle ugruntowanego orzecznictwa znaczenie art. 11 k.p.c. jest takie, że w przypadku skazania za określone przestępstwo sąd cywilny nie może przyjmować, że nie zostało ono popełnione; nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania na okoliczność ewentualnej wadliwości wyroku sądu w sprawie karnej. Sąd cywilny jest więc związany ustaleniem, że do popełnienia przestępstwa doszło i nie wolno mu czynić żadnych własnych ustaleń, które byłyby sprzeczne z ustaleniami sądu karnego istotnymi na gruncie prawa karnego materialnego dla bytu określonego przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i osoby pokrzywdzonego. Z drugiej strony utrwaliła się również linia orzecznicza, iż nie są wiążące dla sądu cywilnego ustalenia sądu karnego o charakterze pobocznym, nawet wskazane w sentencji wyroku skazującego, a tym bardziej przedstawione jedynie w uzasadnieniu wyroku skazującego. W tym zakresie sąd cywilny nie tylko powinien czynić ustalenia samodzielnie, ale wręcz nie ma przeszkód, by były one niezgodne z ustaleniami w sprawie karnej. Nadto dwie uchwały Sądu Najwyższego ukształtowały rozumienie zakresu związania sądu cywilnego przyjęciem przez sąd karny umyślności lub nieumyślności przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?