Zakres zastosowania art. 59 k.k. - OpenLEX

Pacura Marcin, Zakres zastosowania art. 59 k.k.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zakres zastosowania art. 59 k.k.

W orzecznictwie sądów przed 1997 r. pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości zastosowania instytucji z art. 54 kodeksu karnego z 1969 r. do przestępstw zagrożonych łącznie karą pozbawienia wolności i grzywny.

We współczesnym kodeksie karnym odpowiednikiem przywołanego przepisu jest art. 59 § 1, którego brzmienie – choć nieco zmienione w stosunku do poprzednika – nie daje jednoznacznej odpowiedzi na problem postawiony jako temat niniejszego opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?