Janczukowicz Krzysztof, Zakres wglądu do dokumentacji w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki systemu oświaty

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Zakres wglądu do dokumentacji w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki systemu oświaty

Szkoły, przedszkola i inne jednostki systemu oświaty otrzymują dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiste jest, że jednostki te mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji (art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dalej u.s.o.). W ramach tej kontroli osoby upoważnione mają m.in. prawo wglądu do prowadzonej przez jednostki oświaty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania (art. 90 ust. 3f u.s.o.). Poniżej zestawiono poglądy sądów administracyjnych konkretyzujące to uprawnienie kontrolne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX