Mejka Anna, Zakres służebności przesyłu.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zakres służebności przesyłu.

Doktryna i orzecznictwo nie są pewne co do tego, jaki jest zakres służebności przesyłu. Wątpliwości dotyczą tego, czy służebność przesyłu obejmuje wyłącznie tzw. pas technologiczny, tj. obszar zajęty przez urządzenia przesyłowe i niezbędny w celu ich remontów, konserwacji itp., czy także tzw. strefę ochronną, tj. obszar, w którym właściciel nieruchomości obciążonej doznaje ograniczeń z uwagi na bezpieczeństwo urządzeń przesyłowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX