Zakres pojęcia "inna osoba", użytego w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - OpenLEX

Krudysz Marcin, Zakres pojęcia "inna osoba", użytego w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zakres pojęcia "inna osoba", użytego w art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Na wokandzie sądów apelacyjnych doszło do odmiennych wniosków w kwestii tego, czy pojęcie "innej osoby", użyte w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, obejmuje również sprzedawcę, u którego sprawca nabył narkotyk.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX