Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Zakres kontroli decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sąd powszechny na etapie odwołania

Wątpliwości natury interpretacyjnej nastręcza zagadnienie uprawnienia sądu powszechnego do badania uchybień administracyjnoprawnych przy rozpoznawaniu odwołań od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?