Gabriel-Węglowski Michał, Zakres badania skargi na przewlekłość postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zakres badania skargi na przewlekłość postępowania

W 2013 r. Sąd Najwyższy, na wniosek Prokuratora Generalnego, podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, znacznie odmieniająca dotychczas dominującą linie orzeczniczą w zakresie zasad rozpatrywania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Od początku obowiązywania ustawy utrwaliła się bowiem wykładnia, zgodnie z którą, podstawową rolą skargi jest zdyscyplinowanie i zdopingowanie organu procesowego do nadania postępowaniu właściwego tempa rozpoznania sprawy. Skutkiem tego, zdaniem starszej linii, ocenie co do przewlekłości podlega głównie, czy też wyłącznie ten etap postępowania, na którym skargę wniesiono.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX