Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Zajęcie zabezpieczające a przerwanie biegu przedawnienia

Zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone na majątku podatnika jeszcze przed wydaniem wobec niego decyzji wymiarowej (art. 33 o.p.). Zabezpieczenie to może polegać w szczególności na zajęciu wynagrodzenia za pracę lub rachunku bankowego (art. 164 u.p.e.a.), a więc na czynnościach tego samego rodzaju, jak wykonywane na podstawie wydanej już decyzji, a więc w postępowaniu egzekucyjnym. W obu przypadkach dochodzi więc do zajęcia, ale w pierwszym jest to zajęcie zabezpieczające, a drugim - egzekucyjne. Podobieństwo tych sytuacji zrodziło wątpliwość co do tego, czy zajęcie zabezpieczające przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 o.p., a przepis ten postanawia, że "bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?