Musiała Anna, Zagadnienie sposobu interpretacji postanowień normatywnych porozumień zbiorowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zagadnienie sposobu interpretacji postanowień normatywnych porozumień zbiorowych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do kwestii zasad interpretacji postanowień normatywnych porozumień zbiorowych prawa pracy. Istnieje linia orzecznicza, zgodnie z którą twierdzi się, że w zakresie wykładni normatywnych porozumień zbiorowych należy stosować w zasadzie wyłącznie reguły interpretacji dla przepisów prawa. Występuje jednak i taki pogląd, wedle jakiego w zakresie interpretacji postanowień porozumień zbiorowych będących źródłami prawa pracy trzeba uwzględniać nie tylko zasady wykładni dla przepisów prawa, ale także reguły wykładni oświadczeń woli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX