Chabel Cezary, Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy zakończonego postępowania przygotowawczego jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy zakończonego postępowania przygotowawczego jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W orzecznictwie pojawia się spór dotyczący możliwości udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej akt (w tym akt podręcznych) zakończonego postępowania przygotowawczego. Istota problemu sprowadza się do rozstrzygnięcia, jaki zakres winno mieć udostępnienie akt. Według jednego poglądu udostępnieniu podlega całość akt zakończonego postępowania przygotowawczego, co wiązane jest pośrednio z treścią art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego (umożliwiającego w toku trwającego postępowania karnego udostępnienie akt określonym podmiotom). Z kolei pogląd przeciwny wskazuje, że bez wątpienia poza regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej pozostaje dostęp do akt sprawy, jako zbioru dokumentów. Nie wyklucza to jednak dostępu do poszczególnych, precyzyjnie określonych informacji, zawartych w dokumentach znajdujących się w aktach zakończonego postępowania karnego przygotowawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy