Sondej Marek Zbigniew, Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia (rady nadzorczej) spółdzielni na podstawie art. 189 k.p.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia (rady nadzorczej) spółdzielni na podstawie art. 189 k.p.c.

Uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni sprzeczne z prawem są nieważne (art. 42 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze). Z mocy art. 24 § 6 ustawy dotyczy to również uchwał rady nadzorczej dotyczących wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni. Do pewnego czasu w orzecznictwie istniał spór czy dopuszczalne jest żądanie ustalenia nieważności uchwały, pomimo niezaskarżenia jej w 6 tygodniowym terminie określonym przez przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX