Zachowanie terminu w przypadku nadania pisma pocztą zagraniczną - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zachowanie terminu w przypadku nadania pisma pocztą zagraniczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zachowanie terminu w przypadku nadania pisma pocztą zagraniczną

Jeżeli strona postępowania administracyjnego przebywa za granicą, to może nadać pismo kierowane do organu za pośrednictwem zagranicznej placówki pocztowej. Jakie zdarzenie należy w takim przypadku uznawać za decydujące o zachowaniu terminu złożenia pisma do organu:

A. dzień nadania w zagranicznej placówce pocztowej,

B. dzień przekazania pisma przez pocztę zagraniczną polskiej placówce pocztowej czy może

C. dzień wpłynięcia pisma do organu?

Oczywiście, dla strony najkorzystniejszy byłby wariant A, ale w orzecznictwie nie jest on reprezentowany. Kontrowersja dotyczy wariantów B i C, rozpatrywanych na gruncie art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało "nadane w polskiej placówce pocztowej".

Powyższy dylemat dotyczy wszystkich postępowań, w których stosowany jest k.p.a., a więc także postępowania egzekucyjnego.

Warto nadmienić, że na gruncie postępowania podatkowego taki sam dylemat powstał na kanwie art. 12 § 6 pkt 2 o.p., ale po nowelizacji z 2016 r. przepis ten wyraźnie przewiduje wariant A dla nadania pisma w państwie UE i wariant B dla nadań w innych państwach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX