Gabriel-Węglowski Michał, Wznowienie postępowania w wyniku rozstrzygnięcia organu międzynarodowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wznowienie postępowania w wyniku rozstrzygnięcia organu międzynarodowego

Zaistniała w orzecznictwie rozbieżność objęła kwestię związaną z możliwością wznowienia postępowania karnego na korzyść podejrzanego, jeżeli w danej sprawie uznawany przez Polskę organ międzynarodowy – a zwłaszcza Europejski Trybunał Praw Człowieka – rozstrzygnął w sposób rodzący potrzebę takiego wznowienia. Kontrowersja dotyczy tego, czy wówczas podstawa wznowienia działa in concreto (tylko w obrębie danej sprawy, która stała się kanwą rozstrzygnięcia przez ten organ), czy także in abstracto, obejmując wszystkie inne sprawy o tożsamym stanie prawnym i faktycznym.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access