Walczyński Ignacy, Wznowienie postępowania na skutek orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wznowienie postępowania na skutek orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące zagadnienia wznowienia postępowania, w świetle art. 401 k.p.c., na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W świetle jednego stanowiska nieważność postępowania stanowi podstawę skargi o wznowienie tylko wówczas, jeżeli została spowodowana jedną z okoliczności wymienionych w art. 401 pkt 1 i 2 k.p.c., natomiast orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie stanowi żadnej z tych okoliczności. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznający, iż doszło do naruszenia prawa strony do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji), może stanowić okoliczność uzasadniającą wznowienie postępowania z powodu jego nieważności (art. 401 pkt 2 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX