Janczukowicz Krzysztof, Wyrok zakazujący pełnienia funkcji członka zarządu spółki a odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wyrok zakazujący pełnienia funkcji członka zarządu spółki a odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. nie może być członkiem zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w tym przepisie. Natomiast w świetle art. 116 § 1 i 2 o.p. członek zarządu spółki odpowiada za zaległości podatkowe tej spółki powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Jak sądy rozstrzygają zderzenie tych dwóch przepisów w sytuacji, gdy ktoś został skazany za takie przestępstwo, ale pomimo tego - wbrew zakazowi zawartemu w art. 18 § 2 k.s.h. - faktycznie pełni funkcję członka zarządu. Czy ponosi odpowiedzialność za podatki spółki powstałe w okresie, w którym był już prawomocnie skazany?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX