Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a związanie granicami skargi kasacyjnej - OpenLEX

Pacura Marcin, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a związanie granicami skargi kasacyjnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a związanie granicami skargi kasacyjnej

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości uwzględnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją niezależnie od podstaw na jakich została oparta skarga kasacyjna. Innymi słowy przedmiotowy problem dotyczy rozstrzygnięcia czy w powyższej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny jest związany treścią art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czy też powinien zastosować bezpośrednio przepisy art. 190 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX