Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego - OpenLEX

Dulewicz Katarzyna, Stobiński Przemysław, Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego

W orzecznictwie występuje rozbieżność, czy osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie przez niego prawa do emerytury, stanowi wystarczający powód, w rozumieniu art. 45 § 1 w związku z art. 39 k.p. do rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę, czy też stanowi przejaw dyskryminacji pracownika ze względu na wiek. Zdaniem niektórych składów orzekających wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego nie dyskryminuje pracownika i jest prawnie dopuszczalne, skoro stanowi dopuszczalne kryterium doboru pracowników do zwolnienia (art. 45 § 1 w związku z art. 39 k.p.). Inne składy orzekające podnoszą, że osiągnięcie wieku emerytalnego jest praktyką dyskryminującą i nie może stanowić wyłącznej przyczyny rozwiązania umowy. Wypowiedzenie umowy pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny, wymaga od pracodawcy podania obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn dotyczących osoby pracownika, takich jak np. niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych, obniżenie wydajności, czy długotrwałe nieobecności w pracy spowodowane chorobami, albo dotyczących sytuacji pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX