Wypłata emerytury niepobranej z powodu zaginięcia i śmierci uprawnionego - OpenLEX

Krudysz Marcin, Wypłata emerytury niepobranej z powodu zaginięcia i śmierci uprawnionego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wypłata emerytury niepobranej z powodu zaginięcia i śmierci uprawnionego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, śmierć osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia pieniężne, powoduje, że świadczenia należne jej do dnia śmierci przysługują m.in. małżonkowi. W związku z tym rodzi się pytanie, czy małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury wojskowej przysługuje prawo do wypłaty wstrzymanego świadczenia w związku z zaginięciemuprawnionego za okres do dnia jego śmierci. Stanowisko restrykcyjne postuluje, że zaginięcie osoby uprawnionej, a następnie jej śmierć powoduje, że niewypłacone świadczenia nie należą się osobom najbliższym uprawnionego. Pogląd przeciwny uznaje natomiast prawo małżonka do wstrzymanego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX