Mejka Anna, Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu po wprowadzeniu instytucji służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu po wprowadzeniu instytucji służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego

Wraz z wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego instytucji służebności przesyłu pojawiły się w orzecznictwie wątpliwości co do wpływu tego ograniczonego prawa rzeczowego na roszczenie właściciela o wynagrodzenie tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej jego własność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX