Wynagrodzenie z tytułu reemisji w sieci kablowej utworu audiowizualnego - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Wynagrodzenie z tytułu reemisji w sieci kablowej utworu audiowizualnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wynagrodzenie z tytułu reemisji w sieci kablowej utworu audiowizualnego

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące ustalenia znaczenia art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (obecnie: art. 70 ust. 2[1] pkt 3) pod kątem możliwości uznania go za podstawę żądania przez współtwórców utworu audiowizualnego wynagrodzenia za reemitowanie przez operatorów sieci kablowych utworów, które zostały stworzone do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX