Janczukowicz Krzysztof, Wynagrodzenie obrońcy za sporządzenie kasacji z własnej inicjatywy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wynagrodzenie obrońcy za sporządzenie kasacji z własnej inicjatywy

Do sporządzenia kasacji uprawniony jest obrońca z urzędu wyznaczony specjalnie do tej czynności na podstawie art. 84 § 3 k.p.k. Może ją jednak sporządzić także obrońca, który został wyznaczony z urzędu we wcześniejszym postępowaniu (przed uprawomocnieniem się orzeczenia), a więc działający na podstawie art. 84 § 1 k.p.k. i sporządzający kasację z inicjatywy własnej albo na prośbę klienta, ale w każdym razie działający bez odrębnego wyznaczenia w trybie art. 84 § 3 k.p.k. Czy również jemu przysługuje zasądzenie od Skarbu Państwa w orzeczeniu kasacyjnym kosztów pomocy prawnej?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX