Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe a umowa o roboty budowlane - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe a umowa o roboty budowlane

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe a umowa o roboty budowlane

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące zagadnienia, czy art. 629 i 632 § 2 k.c. mają zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, gdy zastrzeżono w jej ramach wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. W części orzeczeń dopuszczono możliwość stosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. w drodze analogii jedynie "ostrożnie" lub w sposób dorozumiany, bądź opowiedziano się za takim stanowiskiem, jednak bez przedstawienia szerszej argumentacji w tym zakresie. W innych orzeczeniach Sądu Najwyższego opowiedziano się za dopuszczalnością stosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. do umowy o roboty budowlane w drodze analogii w sposób zdecydowany. Przeciwko tej koncepcji w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, zgodnie z którym art. 656 § 1 k.c. określa w sposób wyczerpujący zamknięty przedmiotowo zakres dopuszczalnego odpowiedniego stosowania przepisów poświęconych umowie o dzieło do stosunku prawnego zawiązanego w wyniku zawarcia umowy o roboty budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX