Mejka Anna, Wymóg podpisu na odpisie pisma procesowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Wymóg podpisu na odpisie pisma procesowego

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność poglądów co do tego, czy odpis pisma procesowego powinien być przez stronę, czy też działającego w jej imieniu przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika procesowego, podpisany. Zwolennicy tego poglądu wskazują na konieczność wypełnienia przez odpis tych samych warunków formalnych, które ustawa Kodeks postępowania cywilnego nakłada na pismo procesowe – skoro odpis ma stanowić jego wierne odwzorowanie. Z kolei przeciwnicy przywołanego stanowiska powołują się na wynikające z art. 126 § 1 k.p.c. i art. 128 § 1 k.p.c. rozróżnienie pisma procesowego i odpisu pisma procesowego. Wskazują również, że pismo procesowe, wraz z jego podpisaniem, uzyskuje walor dokumentu prywatnego. Podpisanie odpisu pisma procesowego prowadzi zatem do powstania dokumentu prywatnego, wtóropisu pisma, tym samym kolejnego egzemplarza pisma procesowego, nie jego odpisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX