Wylanie betonu jako dostawa w rozumieniu ustawy o VAT a konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług - OpenLEX

Kucharski Dominik, Wylanie betonu jako dostawa w rozumieniu ustawy o VAT a konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wylanie betonu jako dostawa w rozumieniu ustawy o VAT a konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług

W orzecznictwie istnieje spór co do tego, czy czynności w zakresie wyprodukowania betonu, jego dostarczenia i wylania, stanowią dostawę betonu czy usługę budowlaną (usługę betonowania).

Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia podatkowego.

Jeżeli bowiem przyjąć, jak twierdzi część orzecznictwa, iż ww. czynności stanowią dostawę betonu, to wówczas oznacza to, iż podlegają one opodatkowaniu stawką podatku VAT wynoszącą 22% (obecnie 23%).

Gdyby natomiast przyjąć inną prezentowaną w orzecznictwie koncepcję, tj. iż ww. czynności stanowią usługę budowlaną (usługę betonowania), to wówczas, przy założeniu, że usługa ta byłaby świadczona w ramach budownictwa mieszkaniowego, mogłaby korzystać z preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 7% (obecnie 8%).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX