Wyłączność kompetencji Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Wyłączność kompetencji Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Wyłączność kompetencji Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe

Zgodnie z art. 75 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, w niektórych sytuacjach sędzia może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe bez swej zgody. Jednym z tych wypadków jest zniesienia stanowiska wywołane zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesieniem danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesieniem siedziby sądu. Podmiotem władnym do podjęcia takiej decyzji jest Minister Sprawiedliwości. Oczywistym jest, że prawidłowość procedury warunkuje dopuszczalność sędziego orzekania w danym sądzie, a tym samym wpływa na możliwość uchylenia wydanego przezeń orzeczenia z powodu bezwzględnej przyczyny odwoławczej. W związku z tym pojawiła się bardzo poważna kontrowersja w judykaturze, czy podmiotem uprawnionym do podpisania decyzji o przeniesieniu sędziego jest nie tylko sam Minister, ale także sekretarz lub podsekretarz stanu. O skali rozbieżności świadczy, że odmienne zapatrywania prezentowały składy 7-osobowe SN, a także całe składy sędziów SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX