Wyłączenie sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego od badania, czy skarga kasacyjna spełnia wymogi formalne - OpenLEX

Pacura Marcin, Wyłączenie sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego od badania, czy skarga kasacyjna spełnia wymogi formalne

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wyłączenie sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego od badania, czy skarga kasacyjna spełnia wymogi formalne

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy sędzia, który brał udział w wydaniu wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżonego następnie skargą kasacyjną, jest wyłączony na podstawie art. 18 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od badania w trybie art. 178 tej ustawy, czy skarga kasacyjna spełnia wymogi formalne, w tym także od udziału w wydaniu postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX