Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego od ponownego sporządzenia operatu szacunkowego w razie uchylenia decyzji administracyjnej i ponownego rozpoznawania sprawy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autorzy:

Wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego od ponownego sporządzenia operatu szacunkowego w razie uchylenia decyzji administracyjnej i ponownego rozpoznawania sprawy

W orzecznictwie sądów administracyjnych zauważyć można dwa przeciwstawne poglądy dotyczące kwestii, czy w przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym sporządził operat szacunkowy określony rzeczoznawca majątkowy, a następnie decyzja administracyjna wydana na podstawie tego operatu została uchylona i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania, to ten rzeczoznawca majątkowy podlega wyłączeniu od dalszego opiniowania w sprawie, czy też może sporządzić operat szacunkowy dla potrzeb ponownego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX