Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli - OpenLEX

Zalewski Dariusz, Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli

W przypadku gdy kontrolowany podatnik nie jest przedsiębiorcą, ustawodawca zobligował organ podejmujący kontrolę podatkową, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia, do poinformowania kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia (art. 282c § 3 o.p.). Forma tej czynności nie została określona. Inaczej niż w przypadku kontroli przedsiębiorcy ustawodawca nie zawarł w normie prawnej obowiązku wpisu uzasadnienia braku zawiadomienia do książki kontroli i protokołu kontroli. Przepis (art. 282c § 3 o.p.), stanowiący o obowiązku poinformowania podatnika o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia, nie określa ani formy, ani treści takiej informacji. Pogląd, że organ nie ma obowiązku uzasadnienia przyczyny odstąpienia od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (postępowania kontrolnego), nie zyskał jednak powszechnej akceptacji judykatury i istnieją w tym zakresie również wyroki sądów wyrażające pogląd przeciwny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?