Wykładnia znamienia „świadek” jako przedmiotu przestępstwa użycia przemocy lub kierowania gróźb karalnych - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Wykładnia znamienia „świadek” jako przedmiotu przestępstwa użycia przemocy lub kierowania gróźb karalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wykładnia znamienia „świadek” jako przedmiotu przestępstwa użycia przemocy lub kierowania gróźb karalnych

Orzecznictwo sądowe prowadzi do chwili obecnej nierozstrzygnięty jednoznacznie spór o wykładnię znamienia „świadek”, o którym mowa w art. 245 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – dalej k.k. Jeden pogląd przyjmuje wąską interpretację tego pojęcia, definiowanego przez fakt przesłuchania danej osoby w takim charakterze. Drugi pogląd opowiada się za rozumieniem szerokim, obejmującym także osoby, które potencjalnie, ze względu na istotne okoliczności faktyczne, mogą stać się świadkami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX