Gabriel-Węglowski Michał, Wykładnia pojęcia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez sędziego lub prokuratora

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Wykładnia pojęcia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez sędziego lub prokuratora

Jedną z dwóch, niezależnych od siebie, przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów stanowi oczywista i rażąca obraza prawa. Jest to klauzula generalna szczególnej wagi, gdyż sposób jej rozumienia musi wpływać na sposób wykonywania swojej służby przez przedstawicieli tych dwóch zawodów, o ogromnej władzy. Z samego charakteru klauzuli generalnej, jako instrumentu legislacyjnego, wynika mniejsza lub większa uznaniowość organu wypełniającego ją treścią. Stąd warto i należy określić jej wykładnię w orzecznictwie sądowym. Ponadto dostrzec można pewne różnice w podejściu do tej kwestii z punktu widzenia złamania prawa materialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX