Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieoznaczony - OpenLEX

Krudysz Marcin, Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieoznaczony

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieoznaczony

W orzecznictwie pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z o.o. w razie powołania go na czas nieoznaczony, a sama umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących mandatu członka zarządu. Według jednego stanowiska mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h., inny pogląd zakłada, że ma wówczas zastosowanie § 4 tego przepisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX