Janczukowicz Krzysztof, Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a umorzenie postępowania odwoławczego dotyczącego tej decyzji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a umorzenie postępowania odwoławczego dotyczącego tej decyzji

Jeżeli organ podatkowy podejmie uzasadnioną obawę, że podatnik nie zapłaci podatku, to może wydać decyzję o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego na majątku podatnika (art. 33 o.p.). Decyzja w sprawie zabezpieczenia wydawana jest w trakcie procedur toczących się wobec podatnika, a więc zanim zostanie wydana kończąca postępowanie decyzja wymiarowa. Co dla niniejszej kontrowersji ważne - późniejsze wydanie decyzji wymiarowej powoduje wygaśnięcie decyzji w sprawie zabezpieczenia (art. 33a o.p.).

Zastosowanie zabezpieczenia może prowadzić do istotnego obciążenia majątku podatnika, a tym samym - do utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. przez zachwianie płynności finansowej podatnika. Czasami może wręcz przynieść podatnikowi szkodę. Dlatego istotna praktycznie jest kwestia, jak wspomniane wygaśnięcie decyzji w sprawie zabezpieczenia wpływa na późniejsze procedury, a w szczególności na prawo podatnika do kwestionowania zasadności zastosowania zabezpieczenia w konkretnym przypadku. Kwestia ta rozbija się zresztą na dwa kolejne zagadnienia: wpływ na postępowanie odwoławcze w ramach postępowania podatkowego i wpływ na sądową kontrolę zasadności zabezpieczenia w późniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX