Janczukowicz Krzysztof, Wydatki na spłatę kredytu jako podstawa zastosowania ulgi mieszkaniowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wydatki na spłatę kredytu jako podstawa zastosowania ulgi mieszkaniowej

Wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe podatnika (przede wszystkim odsetki od kredytu, najczęściej hipotecznego) mogą - co do zasady - stanowić podstawę zastosowania ulgi mieszkaniowej (czyli zwolnienia z PIT określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.), a więc można o wysokość tych wydatków obniżyć podlegający opodatkowaniu dochód ze zbycia nieruchomości. Powstały jednak w tym zakresie dwie następujące wątpliwości. Czy zastosowanie ulgi mieszkaniowej jest zależne od tego, czy kredyt został zaciągnięty:

A) przed czy po zbyciu nieruchomości;

B) na zbywaną czy na nową nieruchomość mieszkaniową?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX