Janczukowicz Krzysztof, Wydatki na spłatę kredytu jako koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Wydatki na spłatę kredytu jako koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości

Koszty uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości prywatnej poddane są szczególnej regulacji zawartej w art. 22 ust. 6c-6f u.p.d.o.f., w myśl której kosztem podatkowym mogą być wyłącznie koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości, powiększone o nakłady, które zwiększyły jej wartość. Czy w tej formule mieszczą się wydatki związane z kredytem zaciągniętym w celu pozyskania nieruchomości mieszkalnej? Okazuje się, że sądy udzielają sprzecznych odpowiedzi na to pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX