Janczukowicz Krzysztof, Wydanie decyzji wymiarowej a kontrola legalności wcześniejszego przedłużenia terminu zwrotu VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Wydanie decyzji wymiarowej a kontrola legalności wcześniejszego przedłużenia terminu zwrotu VAT

W sytuacji, w której organ podatkowy – na podstawie art. 87 ust. 2 u.p.t.u. - wydał postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT, na które podatnik złożył zażalenie, a przed rozpatrzeniem tego zażalenia organ wydał decyzję wymiarową przesądzającą (tak czy inaczej) kwestię tego zwrotu, zaistniała wątpliwość, czy organ odwoławczy powinien umorzyć postępowanie zażaleniowe ze względu na jego bezprzedmiotowość, czyli na podstawie art. 208 § 1 o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX