Kucharski Dominik, Wydanie decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wydanie decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a., jeżeli w I instancji decyzję wydało SKO lub minister, stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje nie odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. W efekcie, organ po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydaje jedno z rozstrzygnięć określonych w art. 138 k.p.a. W tym kontekście w orzecznictwie powstał spór, czy SKO lub minister w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może wydać decyzję o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., a więc uchylić własną decyzję i przekazać ją do ponownego rozpoznania (sobie samemu). Zgodnie z jednym z prezentowanych stanowisk procedura ta wydaje się formalizmem, jednak jest dopuszczalna. Wedle drugiego poglądu, w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ nie może wydać decyzji w której przekaże sam sobie sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX