Janczukowicz Krzysztof, Wychowywanie dzieci a warunkowe zawieszenie wykonania kary

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wychowywanie dzieci a warunkowe zawieszenie wykonania kary

Zgodnie z art. 69 § 1 k.k. podstawową przesłanką warunkowego zawieszenia wykonania kary jest tzw. dodatnia prognoza, a więc przypuszczenie, ze sprawca nie popełni przestępstwa w przyszłości. Natomiast zgodnie z art. 69 § 2 k.k. sąd powinien brać pod uwagę właściwości i warunki osobiste sprawcy. Czy w świetle tych regulacji okoliczność wychowywania dzieci przez sprawcę ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji w sprawie zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX