Dulewicz Katarzyna, Sancewicz Tomasz, Wskazywanie w wypowiedzeniu kryteriów doboru do zwolnienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Wskazywanie w wypowiedzeniu kryteriów doboru do zwolnienia

W orzecznictwie jest rozbieżność, czy pracodawca musi w wypowiedzeniu umowy o pracę podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia w sytuacji, gdy z grupy osób zajmujących te samo lub podobne stanowisko wybiera jedną lub tylko niektórych do zwolnienia. Pierwsze stanowisko wskazuje, że rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem pracodawca musi wskazać kryteria, jakimi kierował się typując danego pracownika do zwolnienia. W przypadku redukcji etatów kryteria doboru stanowią najważniejszy element ogólnej przyczyny wypowiedzenia i umożliwiają ocenę trafności wyboru dokonanego przez pracodawcę. Zgodnie z drugim stanowiskiem, kryteria doboru do zwolnienia nie są objęte obowiązkową treścią oświadczenia woli pracodawcy. Podlegają one jedynie badaniu przez sąd w ramach kontroli zasadności wypowiedzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX