Węgrzynowski Łukasz, Wskazanie właściwej chwili dla oceny czy postanowienie umowne jest niedozwolone

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wskazanie właściwej chwili dla oceny czy postanowienie umowne jest niedozwolone

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do zasad oceny czy dane postanowienie umowne jest niedozwolone. Chodzi o wskazanie chwili właściwej dla weryfikacji abuzywności klauzuli umownej. Zgodnie z jednym stanowiskiem powinna to być chwila zawarcia umowy. Można jednak wskazać orzeczenia, w których wyraźnie dopuszczono uwzględnienie okoliczności występujących już po zawarciu umowy. W szczególności chodzi o zmiany prawne, które nastąpiły w późniejszym okresie czy też sposób wykonywania umowy przez strony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX