Wpływ uchybień formalnych na ważność uchwały spółki kapitałowej - OpenLEX

Koralewski Michał, Wpływ uchybień formalnych na ważność uchwały spółki kapitałowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wpływ uchybień formalnych na ważność uchwały spółki kapitałowej

Uchwała wspólników, bądź akcjonariuszy sprzeczna z ustawą objęta może zostać powództwem o stwierdzenie jej nieważności. Kodeks spółek handlowych nie precyzuje wszakże jak należy oceniać uchwały obarczone brakami formalnymi stanowiącymi jednocześnie naruszenie przepisów prawa. Jeden z poglądów opowiada się za nieważnością tego typu uchwał, drugi natomiast nakazuje badanie wpływu tego typu uchybień na treść uchwał.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX