Janczukowicz Krzysztof, Wpływ postawy osoby pokrzywdzonej na kwalifikację zachowania sprawcy jako znęcania się

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wpływ postawy osoby pokrzywdzonej na kwalifikację zachowania sprawcy jako znęcania się

Powszechnie przyjmuje się, że przestępstwo znęcania się zachodzi wtedy, gdy sprawca zadaje innej osobie cierpienia fizyczne albo psychiczne, które swą intensywnością wykraczają poza granice zwyczajnego naruszenia nietykalności fizycznej, znieważenia czy poniżenia pokrzywdzonego. Oczywiście, przestępstwo to zachodzi, gdy osoba pokrzywdzona zachowuje się całkowicie biernie. Ale nie tylko wtedy. Nie ulega przecież wątpliwości, że osoba pokrzywdzona ma prawo przeciwdziałać agresywnemu zachowaniu sprawcy. Jednak gdzieś leży granica, której przekroczenie oznacza, że obie strony zachowują się agresywnie, a nawet może uprawniać do obrony koniecznej po stronie osoby, która zachowanie agresywne uprzednio rozpoczęła. Jak sądy oceniają tego typu sytuacje?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX