Walczyński Ignacy, Wpływ orzeczenia rozwodu na wyrok zasądzający alimenty

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wpływ orzeczenia rozwodu na wyrok zasądzający alimenty

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą tego, czy obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami orzeczony w trakcie trwania małżeństwa na podstawie art. 27 k.r.o. wygasa na skutek orzeczenia rozwodu. Można wskazać dwa stanowiska w świetle pierwszego prawomocne orzeczenie rozwodu nie pozbawia mocy wyroku zasądzającego alimenty od jednego z małżonków na rzecz drugiego. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym w następstwie uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód wygasa obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX