Walczyński Ignacy, Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej po zmianie właściciela

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej po zmianie właściciela

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące dopuszczalności wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej w sytuacji, gdy dłużnik utracił już prawo własności nieruchomości na skutek wcześniejszej czynności przeniesienia własności tej nieruchomości. W świetle jednego stanowiska wniosek o wpis hipoteki przymusowej nie może być uwzględniony, gdy dłużnik utracił już prawo własności nieruchomości na skutek wcześniejszej czynności przeniesienia własności tej nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym przeniesienie prawa własności nieruchomości i dokonanie w księdze wieczystej wpisu na rzecz nabywcy nie stanowi przeszkody do wpisu hipoteki przymusowej na podstawie złożonego wcześniej wniosku o jej wpis.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX