Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy europejskich jako informacja publiczna - OpenLEX

Kucharski Dominik, Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy europejskich jako informacja publiczna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy europejskich jako informacja publiczna

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wniosek o dofinansowanie złożony przez podmiot ubiegający się w konkursie o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowi informacji publicznej. Innymi słowy, po zawarciu wszystkich umów o dofinansowanie w ramach danego konkursu wnioski o dofinansowanie stają się informacjami publicznymi i podlegają udostępnieniu.

Jednakże w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ten wydawać by się mogło jednoznacznie brzmiący przepis nie jest interpretowany jednolicie. Judykatura prezentuje bowiem dwa odmienne ścierające się ze sobą poglądy na tę kwestię. Wedle pierwszego z nich, wniosek o dofinansowanie, jako dokument prywatny, nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu również po podpisaniu wszystkich umów o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Wedle poglądu przeciwnego, przepis art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy interpretować literalnie, a tym samym po podpisaniu wszystkich umów o dofinansowanie w ramach danego konkursu wniosek o dofinansowanie staje się informacją publiczną i podlega udostępnieniu.

W ostatnim czasie pojawił się również trzeci pogląd, zgodnie z którym wniosek o dofinansowanie, nawet po podpisaniu wszystkich umów o dofinansowanie, nie staje się informacją publiczną, z tym jednak zastrzeżeniem, iż może on zawierać informacje publiczne, które będą podlegały udostępnieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?