Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu ogłoszenia sentencji wyroku - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu ogłoszenia sentencji wyroku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu ogłoszenia sentencji wyroku

W orzecznictwie przyjmuje się za jednolite i utrwalone stanowisko Sądu Najwyższego, że wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia złożony przed ogłoszeniem sentencji jest przedwczesny i tym samym nie wywołuje skutków procesowych. Istnieje natomiast rozbieżność co do tego, czy wniosek złożony w dniu ogłoszenia wyroku, jednak kilka godzin przed jego ogłoszeniem, również nie wywołuje skutków procesowych. Zagadnienie to było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. III CZP 18/17.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX