Właściwy czas, w którym żołnierzowi zawodowemu można wypowiedzieć stosunek służbowy - OpenLEX

Krudysz Marcin, Właściwy czas, w którym żołnierzowi zawodowemu można wypowiedzieć stosunek służbowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Właściwy czas, w którym żołnierzowi zawodowemu można wypowiedzieć stosunek służbowy

Zgodnie z obowiązującym wcześniej art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zawierającym analogiczną treść, wypowiedzenia stosunku służbowego może nastąpić m.in. w przypadku ziszczenia się przesłanki „zmniejszenia się stanu etatowego” danej jednostki, w której żołnierz pełni służbę. Rozbieżności budzi kwestia, kiedy żołnierzowi zawodowemu można wypowiedzieć stosunek służbowy na podstawie ww. przepisów. W szczególności chodzi o to, czy żołnierzowi zawodowemu można wypowiedzieć stosunek służbowy tylko po zakończeniu zmniejszania stanu etatowego jednostki wojskowej, czy można tego dokonać także w trakcie tego procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX