Właściwość miejscowa sądu do wydania europejskiego nakazu aresztowania - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Właściwość miejscowa sądu do wydania europejskiego nakazu aresztowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Właściwość miejscowa sądu do wydania europejskiego nakazu aresztowania

Przepis art. 607a k.p.k. wskazuje, że organem uprawnionym do wydania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) jest właściwym miejscowo sąd okręgowy. Nie doprecyzowuje zatem, czy w toku śledztwa lub dochodzenia chodzi o sąd miejsca popełnienia przestępstwa, czy też o sąd miejsca prowadzenia postepowania przygotowawczego. W kwestii tej zaistniał spór w orzecznictwie sądów apelacyjnych. Zgodnie z ogólną zasadą wynikająca z art. 31 § 1 k.p.k. miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Natomiast art. 329 § 1 k.p.k. stanowi, że przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX