Kucharski Dominik, Właściciele nieruchomości sąsiednich jako uczestnicy postępowania w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Właściciele nieruchomości sąsiednich jako uczestnicy postępowania w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości

Linia orzecznicza omawia dostrzegalny w orzecznictwie problem, dotyczący kwestii ustalenia kręgu osób, które mogą być uczestnikami postępowania w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości. Poruszony problem, wynika z tego, że ustawodawca nie określa katalogu osób, które mogą być zainteresowane w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. Wedle jednego z poglądów, osobami zainteresowanymi, a więc w konsekwencji uczestnikami postępowania w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości mogą być również właściciele nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z poglądem przeciwnym, właściciele nieruchomości sąsiednich nie mogą być uczestnikami takiego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX