Wielkość powierzchni celi a naruszenie dóbr osobistych osadzonego - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Wielkość powierzchni celi a naruszenie dóbr osobistych osadzonego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wielkość powierzchni celi a naruszenie dóbr osobistych osadzonego

Podstawowe warunki, w jakich skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności, obejmujące m.in. powierzchnię celi mieszkalnej przypadającej na skazanego, określa art. 110 k.k.w. Przepis ten przewiduje, że powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2 oraz określa warunki, jakim muszą odpowiadać cele. Z uwagi na przeludnienie jednostek penitencjarnych wobec Skarbu Państwa były kierowane pozwy osadzonych o naruszenie dóbr osobistych, którym nie zagwarantowano wskazanego metrażu. To z kolei spowodowało rozbieżności orzecznicze, skutkujące wydaniem w 2011 r. uchwały przez poszerzony skład Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX